Čas odovzdávania rybárskych lístkov

Blíži sa 15- ty január, deň kedy je potrebné odovzdať riadne vyplnené rybárske lístky za predchádzajúci rok.  Mnoho z rybárov pritom robí chyby pri vypĺňaní či na tento dátum zabúdajú. Preto som sa rozhodol osloviť kamaráta Róberta Halásza, ktorý je zároveň členom výboru MO SRZ Košice, obvod 2, aby nám ozrejmil akých chýb sa rybári najčastejšie dopúšťajú pri odovzdávaní rybárskych lístkov.

Robo prejdime od začiatku, prečo je dôležité odovzdať rybárske povolenie načas (do 15 – tého januára)?

Podľa zákona je každý rybár povinný odovzdať prehľad o úlovkoch do 15.1. nasledujúceho roka.

Na čo nesmieme zabudnúť pri vypĺňaní povoleniek? Aké najčastejšie chyby robia rybári pri tomto vypĺňaní?

Jednou z najčastejších chýb, je nesprávne zapísanie ukončenia denného lovu. Je potrebné vyškrtať celý riadok v časti o evidencii dochádzky k vode vrátane miesta  určeného na kontrolu rybárskej stráže, ak kontrolu rybár nemal.

V zadnej časti o úlovkoch a návštevách revírov sa vypĺňajú: názov revíru, číslo revíru a počet návštev daného revíru. Ak sme na jednom revíri chytili viac druhov rýb a tie nie sú na jednej strane, tak počet návštev zapíšeme len k jednému druhu ryby. Príklad revír: Jazero Ke 4-0840, počet návštev: 30, úlovok: kapor 1, hmotnosť: 3 kg a ak sme na tomto revíri ulovili aj štuku tak zapíšeme len počet, hmotnosť  ale počet návštev už máme zapísané v predchádzajúcom riadku. Počet návštev revírov sa zapisujú aj keď sme počas roka nechytili žiaden úlovok. Táto informácia slúži pre vytvorenie prehľadu o vyťaženosti daných revírov. Samozrejme je potrebné nezabúdať  na  najväčší ulovený úlovok. Do úlovkoch sa zapisujú aj nástrahové ryby.

Aký následok má pre rybára neodovzdanie rybárskeho povolenia načas?

Následkom je pokuta 10 eur za neskoré odovzdanie rybárskeho povolenia. V prípade neodovzdania stráca štatút člena rybárskeho zväzu a pre ďalšiu sezónu je žiadateľ o rybárske povolenie považovaný za nového člena aj s príslušnými poplatkami nového člena.

Dúfam, že vám tento článok pomohol a pripomenul ako správne je potrebné rybárske povolenie odovzdať, ako bolo spomenuté do 15- tého januára. Robovi ďakujem , že si našiel na mňa čas a zodpovedal na tieto otázky.