Zoznam prihlásených tímov

Prinášame vám aktuálny zoznam prihlásených tímov.

Po prekonzultovaní s organizátoromi sa náhradníci stávajú.

Najnovšie články