Svitské jazerá

Pstruhové jazero

Rozloha: 11,50 ha s priemernou hĺbkou 5 metrov

Zarybnenie: pstruh potočný, pstruh dúhový, sivoň potočný, čerebľa pestrá a hrúz škvrnitý.

Pravidlá rybolovu – pstruhové jazero

 1. Každá osoba, ktorá si zakúpi povolenie na rybolov na Pstruhovom jazere je povinná dodržiavať a rešpektovať tieto základné pravidlá a podmienky rybolovu, pričom zároveň vyjadruje svoj súhlas s vykonávaním kontrol ich dodržiavania zo strany osôb poverených občianskym združením Svitskí rybári, o. z..
 2. Rybolov sa uskutočňuje na vlastnú zodpovednosť. Osoba mladšia ako 15 rokov môže vykonávať rybolov len v prítomnosti osoby staršej ako 18 rokov.
 3. Loviaci musí mať pri sebe nástroje na meranie ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov a podberák.
 4. S rybou manipulujte opatrne, výlučne vo vode a nie na brehu.
 5. Lov je povolený v mesiacoch Jún, Júl a August od 6:00 do západu slnka. V ostatných mesiacoch od 8:00 do západu slnka, nie však počas obdobia zamrznutia vodnej plochy.
 6. Po ukončení lovu je potrebné vrátiť povolenie do schránky pri závore na východnej strane jazera.
 7. Pri love rýb je povolené:
  • používať jeden rybársky prút (prívlačový alebo muškársky)
  • používať v nástrahach maximálne jeden trojháčik alebo dva jednoháčiky bez protihrotu
  • privlastniť si v jednom kalendárnom dni maximálne dva kusy pstruha dúhového v minimálnej dĺžke 27 cm a maximálnej dĺžke 40 cm; po privlastnení dvoch kusov pstruha dúhového lov končí!
 8. Pri love rýb sa zakazuje:
  • privlastniť si iný druh rýb ako pstruha dúhového
  • kŕmenie a vnádenie rýb
  • používať akékoľvek nástrahové ryby a ich časti
  • používať ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syr, červy a hmyz v živom alebo mŕtvom stave vo všetkých vývojových štádiách
  • používať sonar
  • používať elektromotor alebo spaľovací motor
  • používať olovo ako záťaž
  • fotiť ryby mimo vody
  • používať pri love plavák, sbirolino, bublinu a ich napodobeniny
 9. V areáli Pstruhového jazera je zakázané:
  • pitvanie rýb
  • hlučné správanie
  • rušenie ostatných pri love rýb
  • plašiť ryby
  • používať akékoľvek plavidlo s výnimkou člna prevádzkovateľa
  • znečisťovať vodu a brehy jazera
  • poškodzovať stromy a kríky
  • poškodzovať majetok
  • zakladať oheň

Cena

15€jednodňové povolenie

           

 

Kaprové jazero

Rozloha: 3,6 ha s priemernou hĺbkou 4 metre

Zarybnenie: kapor rybničný, lieň sliznatý, amur biely

Pravidlá rybolovu – kaprové jazero

 1. Každá osoba, ktorá si zakúpi povolenie na rybolov na Kaprovom jazere je povinná dodržiavať a rešpektovať tieto základné pravidlá a podmienky rybolovu, pričom zároveň vyjadruje svoj súhlas s vykonávaním kontrol ich dodržiavania zo strany osôb poverených občianskym združením Svitskí rybári, o. z..
 2. Rybolov sa uskutočňuje na vlastnú zodpovednosť. Osoba mladšia ako 15 rokov môže vykonávať rybolov len v prítomnosti osoby staršej ako 18 rokov.
 3. Loví sa v režime chyť a pusť, čiže bez privlastnenia si úlovku. Lov je možné vykonávať výlučne na vyhradených stanovištiach (štandoch), ktoré sa na Kaprovom jazere nachádzajú v počte 5 a sú vyznačené na ilustračnej mape. Na jednom lovnom stanovišti (štande) môžu loviť maximálne 2 loviaci
 4. Začiatok lovu denne o 8,30 hodine a koniec o 8,30 hodine nasledujúci deň.
 5. Loviaci je povinný mať pri sebe nástroj na meranie ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, dostatočne veľkú rybársku podložku s vyvýšeným okrajom – typ iba kolíska, podberák o min. rozmeroch 80 x 80 cm a dezinfekčný prostriedok. Minimálny priemer vlasca používaný pri love je 0,30 mm.
 6. Pri love rýb je povolené:
  • používať max. 2 udice s jedným náväzcom
  • používať výhradne ekologické záťaže
  • na kŕmenie používať zakrmovacie rakety, prak a vyvážaciu loďku
  • Kŕmenie s vlastným člnom, a to len na svojom lovnom štande (benzínový motor je zakázaný)
  • používať bivak
  • používať sonar
  • používať tyčovú bójku
  • fotiť sa s úlovkom iba v podrepe nad podložkou – typ kolíska, alebo vo vode a to max. 10 minút
  • zakrmovať peletami a boiles vareným nezávadným partiklom (kukurica, pšenica, repka)
  • používať ako šokový nadväzec výlučne silon o priemere min. 0.40mm
  • používať plynový gril/varič
 7. Pri love rýb sa zakazuje:
  • používať čln na lov, alebo akékoľvek iné plavidlo
  • používať akékoľvek nástrahy a návnady živočíšneho pôvodu
  • loviť spôsobom prívlač alebo muškárenie
  • používať olovo ako záťaž
  • používať šokovú šnúru
  • akékoľvek sakovanie a prechovávanie úlovku
  • používať pevnú montáž
 8. V areáli Kaprového jazera je zakázané:
  • hlučné správanie
  • rušenie ostatných pri love rýb
  • plašenie rýb
  • znečisťovanie vody a brehov jazera
  • poškodzovanie stromov a kríkov
  • poškodzovanie akéhokoľvek majetku
  • zakladať oheň
  • vytvárať skládky odpadu
 9. Po ukončení lovu je loviaci povinný upratať si lovné miesto a všetok odpad odniesť so sebou!

Cena

1 deň-  20€

 • Jednodňové povolenie (24h)

2 dni-  40€

 • Dvojdnodňové povolenie (48h)

3 dni-  50€

 • Trojdnodňové povolenie (72h)

                     

 

Sumcové jazero

Rozloha: 0,68ha s priemernou hĺbkou 4,5 metra

Zarybnenie: Sumec veľký, Šťuka obyčajná, Ostriež zelenkastý, Karas striebristý, Plotica obyčajná ako i ďalšie druhy.

Pravidlá rybolovu – sumcové jazero

 1. Podnikanie v osobitnom režime podľa § 33 zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve v znení neskorších zmien na Svitskom sumcovom jazere vykonáva nájomca Svitskí rybári o. z.
 2. Záujemca o rybolov sa registruje u prevádzkovateľa pri vstupe do areálu Svitského sumcového jazera predložením dokladu totožnosti, kde si kúpi povolenie na rybolov. Rybolov sa uskutočňuje na vlastnú zodpovednosť. Osoba mladšia ako 18 rokov môže vykonávať rybolov len za prítomnosti svojho zákonného zástupcu.
 3. Lov sa vykonáva výhradne z jedného člna a to maximálne dvaja loviaci v člne.
 4. V danom dni prebieha lov na celom jazere iba z jedného člna.
 5. Rybolov sa vykonáva iba z člna prevádzkovateľa, ktorý vám bude poskytnutý po dohode.
 6. Osobám v člne doporučujeme použiť záchranné plávacie vesty.
 7. Lov sa vykonáva spôsobom chyť a pusť.
 8. Loviaci musí mať dezinfekčný prostriedok na ošetrenie rany po háčiku.
 9. Doporučujeme minimálny priemer šnúry 0,30 mm.
 10. Loviaci musí používať vylovovacie rukavice.
 11. S rybou manipulovať čo najšetrnejšie tak, aby nedošlo k jej poškodeniu.
 12. Po vyfotografovaní rybu čo najrýchlejšie vrátiť do vody.
 13. Na lov pomocou vábničky budú vyhradené určité dni v týždni, záujemci sa musia vopred ohlásiť u prevádzkovateľa a dohodnúť si najbližší voľný termín.
 14. Lov je povolený aj z brehu.
 15. Loviaci musí mať pri sebe nástroje na meranie ulovenej ryby a uvoľňovač háčikov.
 16. Lov celoročne od 8.00 do západu slnka, nie však počas obdobia zamrznutia vodnej plochy.
 17. Pri love rýb je povolené:
  • používať jeden rybársky prút (prívlačový, muškársky alebo prút položený na vábenie)
  • používať v nástrahach maximálne jeden trojháčik alebo dva jednoháčiky s protihrotom
  • loviť na červy, nadáje, strímre, woblery, blyskáče, plandavky a gumenné nástrahy.
  • používať sonar
  • fotiť ryby na vyznačených miestach len s použitím podložky pod ryby od prevádzkovateľa a to len vo vodorovnej polohe
 18. Pri love rýb sa zakazuje:
  • používanie vylovovacích klieští a hákov
  • používať ako nástrahu ryby alebo ich časti
  • fotiť ryby v zvislej polohe
  • umiestňovať úlovok v člne
 19. V areáli Sumcového jazera je zakázané:
  • hlučné správanie
  • plašenie rýb
  • znečisťovanie vodnej plochy a brehov
  • poškodzovanie vegetácie
  • poškodzovanie majetku prevádzkovateľa

Cena

1 deň – 30€

 • Jednodňové povolenie na lov z člna pre jednu osobu

2 dni – 50€

 • Dvojdňové povolenie na lov z člna pre jednu osobu

            

Kontakt

Svitskí rybári, o. z.

Sídlo: Štefánikova 321/32, 059 21 Svit
svitski.rybari@gmail.com
Internetová stránka:
Facebook:

Najnovšie články

VN Vrbov – miesto 5

Tento rok som si povedal, že obľúbený revír VN Vrbov odchytám počas celej sezóny na každom lovnom mieste. A keďže sa môj pôvodný plán chytať

Čítať »