Štrkovisko Abovce

Štrkovisko s rozlohou 10ha (vodná plocha jazera 6,3ha) bohato zarybnená Kaprami, Šťukami, Zubáčmi aj Jesetermi. Rybník je rozdelený na jednu menšiu a jednu väčšiu časť, sú prepojené a ryby sa môžu presúvať aj z tých hlbších miest do plytkých. Preto je pri odchyte dôležitá voľba miesta. Tých je na rybníku pomerne dosť. 

Informácie

• Rybolov povolený non-stop, celoročne, za určených podmienok ! (24 hodinový lov v zimnom období zakázaný)
• Každý rybár je povinný pri vstupe sa zaregistrovať, predložiť doklad totožnosti a zakúpiť si vstupenku.
• Lov s tromi udicami opatrenými max. dvomi nadväzcami s háčikmi bez protihrotu.
• Lov všetkými možnými povolenými spôsobmi. Zákaz lovu na živú a mŕtvu rybku a časti z nej (filety, chvosty a pod.) !!!
• Pri sonarovaní, kladení bójok ( len tyčových ), zanášaní návnad a nástrah je potrebné brať maximálny ohľad na  ostatných rybárov.
• Zákaz vykrikovania, hlučného správania sa a iného obťažovania ostatných rybárov.
• Nutnosť používania podberáku, matracov na položenie ryby, dezinfekčných prostriedkov na ošetrenie rany po    háčiku.
• Množstvo a druh návnady nie je obmedzené / okrem niektorých súťaží / , musia však byť zdravotne nezávadné, nesmú byť skysnuté, plesnivé, toxické.
• Všetky kapre nad 55 cm je rybár povinný ihneď vrátiť do vody a to maximálne šetrne.
• Kapre od 45 cm do 55cm je možné odkúpiť podľa aktuálneho cenníka, ich množstvo nie je obmedzené.
• Ryby v sieťkach nie je možné vymieňať ani vracať naspäť do vody, čo sa dá raz do sieťky treba odkúpiť.
• Vážne poranené ryby treba odovzdať na vrátnici, v žiadnom prípade nepúšťať späť do vody.
• Ak niekto nedodržuje podmienky je druhý rybár povinný ho upozorniť, prípadne ohlásiť strážnikovi.
• Pri nedodržaní podmienok môže byť rybár vyhostený a musí spôsobené škody nahradiť, v prípade odcudzenia ryby  bude naňho podané trestné oznámenie a viac nebude mať prístup do tohto súkromného revíru.
• Pri odchode je každý povinný všetky odpadky pozbierať okolo seba.
• Vrátiť požičané náčinie, prípadne ak si berie rybu, dať si ju odvážiť na vrátnici a vyplatiť
• Na vrátnici je povinný rybár bez vyzvania ukázať svoje tašky, ruksaky, obaly na udice… že sa v nich nenachádza      žiadna ryba.
• Stanovanie, kladenie ohňa je povolené len na miestach na to určených.
• Počas súťaží je rybársky revír uzavretý pre ostatných nesúťažiacich rybárov.
• Zákaz kúpania.
• Každý chytá na vlastnú zodpovednosť.

         

Dôležité upozornenie

– po vyložení rybárskeho načínia ste povinný vozidlom opustiť stanovištie a   to na vyhradené parkovisko k správcovi, po ukončení lovu je potrebné       

  sa znova nahlásiť a postupovať podľa nariadenia správcu

– minimálna veľkosť podberáka je 70x70cm x70cm+ podložka

– prosíme Vás o opatrné zaobchádzanie s úlovkami

 

Cenník povoleniek

Lístok na lov – 3 prúty

6 hodín – 5€ – možnosť lovu od úsvitu do súmraku
12 hodín – 10€ – možnosť lovu od úsvitu do súmraku
24 hodín – 20€ – Lov povolený NON STOP

V prípade zarezervovania altánku je jednorázový poplatok (skupinový) – 5€

Možnosť rozšírenia na štvrtý prút  k   – 12 hodinovému lístku – 3€

– 24 hodinovému lístku – 6€

 

Internetová stránka štrkoviska:

www.rybnik-abovce.sk

Facebook:

Súkromný rybník – Abovce

Telefón:

+421918 540 838

 

Galéria:

 

 

 

 

Najnovšie články

VN Vrbov – miesto 5

Tento rok som si povedal, že obľúbený revír VN Vrbov odchytám počas celej sezóny na každom lovnom mieste. A keďže sa môj pôvodný plán chytať

Čítať »