Rybník Brestov

RYBÁRSKY PREVÁDZKOVÝ PORIADOK na súkromnom rybníku v Areáli pohody

Úvodné podmienky

• Prevádzku a výkon rybárskych práv na vodných plochách rybníkov I a II. V Areáli – Pohody má spoločnosť R a S s.r.o. ďalej len prevádzkovateľ.

• Súkromné rybníky I. a II. V Areáli Pohody majú osvedčený chov s číslom 4/2018-520 a rozšírenou činnosťou o lov rýb na udicu s následným predajom prípadne s okamžitou konzumáciou.

• Rybolov spôsobom chyť a pusť, t,z. športový rybolov.

• Cena vstupenky: 1 – 3 hodinová  3,00€ , 3 – 7 hodinová 6,00€ , 7 – 12 hodinová 8,00€ , 24 hodinový rybolov (min. 2 rybári) 17,00€

• Každý rybár smie používať jediný označený vstup a výstup/pred reštauráciou./

• Pri vstupe je povinný predložiť doklad totožnosti, zaregistrovať sa u správcu /reštaurácii./

• Je zakázané vykrikovať, hlučne sa správať alebo iným spôsobom narúšať ostatných.

• Zákaz rozkladania otvoreného ohňa v areály, možnosť použitia iba vlastného prenosného grilu.

• Každý rybár pri kúpe vstupenky dostane označenie, ktorým si označí lovné miesto a po ukončení lovu ho vráti.

• Pre zakúpenie povolenia na rybolov prevádzkovateľ neakceptuje rybársky lístok.

• Motorové vozidlo je rybár povinný zaparkovať na odstavných plochách na to určených.

• Povolenie na rybolov je pre jednu osobu a je neprenosné.

• Nepoškodzovať, neničiť prírodu a majetok spoločnosti.

• Počas súťaží je rybársky revír uzavretý pre ostatných nesúťažiacich rybárov.

• Spoločnosť si vyhradzuje právo ukončenie rybolovu kedykoľvek.

• Každý loví na vlastnú zodpovednosť.

• Žiadnym spôsobom vyhradzovať si miesto lovu.

• Vstup so psom jedine na vodítku !!!

• Zákaz lovu rýb z člna a vodného bicykla.

• Prevádzkovateľ aktualizuje ceny za poskytnuté služby v cenníku poskytovaných služieb v objekte rybníka.

• Prevádzkovateľ poskytuje rybárom bezplatne : parkovanie auta alebo iného dopravného prostriedku.

• Zarybnenie zabezpečuje prevádzkovateľ výlučne násadami len z chovov, ktoré osvedčilo Ministerstvo .

• Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu genofondu rýb, veterinárnym dohľadom.

• Rybár vo veku do 10 rokov len v doprovode s rybárom nad 18 rokov.

• Rybárom je považovaná osoba, ktorá sa vyzná v love rýb, má s tým skúsenosti, zachováva rybársku etiku.

• Zákaz vpúšťať do vody iné ryby ako tie, ktoré sú v zariadení.

                           

Podmienky samotného lovu:

• Lov maximálne na dve udice na jednu vstupenku opatrenými jedným jedno-háčikom.

• Množstvo a druh návnady nie je obmedzený /okrem súťaží/ musí byť zdravotne nezavadný, nesmie byť skysnuté, plesnivé, toxické.

• Nutnosť používať podberák, podlošky na položenie ryby, dezinfekčný prostriedok na ošetrenie ryby po háčiku a pean na vyťahovania háčiku- v prípade, že rybár niektoré z uvedených vecí nemá musí si ich zapožičať.

• Je zakázané používať na lov výbušniny, otravné látky, harpúny, bodce, udice bez prútov, loviť ich na šnúry, posekávať udicou, elektrickým prúdom, chytať do rúk a ôk.

• Povolený lov jedine na udice.

• Pri vyťahovaní rýb je každý rybár povinný použiť podberák.

• Zakázané loviť ryby na miestach kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách.

• Kaprovité ryby do 3 kg je možné odkúpiť podľa aktuálneho cenníka ich množstvo je neobmedzené ostatné okamžite vrátiť ošetrené do vody.

• Ryby v sieťkach nie je možné vymieňať ani vrátiť naspäť do vody, čo sa dá raz do sieťky musí sa okamžite odkúpiť/nesmú sa zdržiavať v sieťkach !!/

• Vážne poškodené ryby treba oznámiť na vstupe, nesmú sa púšťať späť do vody.

• Ak niekto nedodržuje podmienky je druhý rybár povinný to ohlásiť na recepcii reštaurácie.

• Pri nedodržaní podmienok môže byť rybár pokutovaný, vyhostený a musí spôsobené škody nahradiť, v prípade odcudzenia ryby bude naňho podané trestné oznámenie a bude navždy vyhostený.

• Zakázané čistiť úlovky v areály rybníka!

• Pri odchode je každý povinný všetky odpadky a ohorky pozbierať a hodiť do koša.

• Správca prevádza kontrolu povinnej výbavy vyžaduje dodržiavanie podmienok a kontroluje miesto po odchádzajúcom rybárovi.

• Zákaz nočného lovu rýb /len počas denného svitu alebo v prípade dohody s majiteľom revíru

na tel.č. 0915 70 20 30

                           

Ukončenie rybolovu :

• Pri odchode je každý povinný všetky odpadky a ohorky pozbierať a hodiť do koša.

• Objekt rybár opúšťa zásadne cez vstup zo všetkým náčiním a úlovkom.

• Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontroly vecí a batožín .

• Rybu, ktorú si rybár chce odniesť sa zváži a následne vyplatí u obsluhy reštaurácie.

                

 

Pokuty v prípade zistenia porušenia rybárskeho prevádzkového poriadku :

• Pokuta vo výške 50 Eur v prípade straty, odcudzenia alebo nevrátenia identifikačného označenia rybára vydaného na recepcii penziónu a reštaurácie.

• Pokuta vo výške 20 Eur za nedodržanie povinnej výbavy rybára, t.j. podberák, a podložka.

• Pokuta vo výške 20 Eur za prekladanie rybárskeho náčinia cez oplotenie areálu.

• Pokuta vo výške 20 Eur za nepovolený lov na prívlač.

• Pokuta vo výške 20 Eur za poškodenie ryby z nedbanlivosti a neodborného či nešetrného zaobchádzania s úlovkom. K pokute 20 Eur sa prirátava hodnota úlovku vo výške 3,50 Eur za kilo do 3 kilogramov živej váhy a v prípade trofejných kusov nad 3 kilogramy živej váhy vo výške trhovej hodnoty.

• V prípade lovu na čierno, t.z. nenahlásenia vopred začatia času rybolovu a jeho ukončenia, resp. nepovoleného rybolovu, bude zo strany majiteľa revíru postupované v zmysle zákona 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Následne bude privolaná polícia a riešenie daného priestupku na mieste.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto Rybárskeho prevádzkového poriadku počas sezóny a návštevník je povinný registrovať tieto zmeny .

Podmienky sú aktualizované 01.10.2016.
Internetová stránka rybníka :
Facebook:
Telefón:
057/775 30 74

0915 70 20 30

 

Galéria:

 

Najnovšie články

Ďalšia vydarená rybačka

Ahojte, práve som absolvoval rýchlu 24 hodinovú vychádzku na Svitské kaprové Jazero. Keďže som tam chytal prvýkrát nemal som veľké očakávania ale opak bol pravdou

Čítať »