Rybník Brestov

RYBÁRSKY PREVÁDZKOVÝ PORIADOK na súkromnom rybníku v Areáli pohody

Úvodné podmienky

• Prevádzku a výkon rybárskych práv na vodných plochách rybníkov I a II. V Areáli – Pohody má spoločnosť R a S s.r.o. ďalej len prevádzkovateľ.

• Súkromné rybníky I. a II. V Areáli Pohody majú osvedčený chov s číslom 4/2018-520 a rozšírenou činnosťou o lov rýb na udicu s následným predajom prípadne s okamžitou konzumáciou.

• Rybolov spôsobom chyť a pusť, t,z. športový rybolov.

• Cena vstupenky: 1 – 3 hodinová  3,00€ , 3 – 7 hodinová 6,00€ , 7 – 12 hodinová 8,00€ , 24 hodinový rybolov (min. 2 rybári) 17,00€

• Každý rybár smie používať jediný označený vstup a výstup/pred reštauráciou./

• Pri vstupe je povinný predložiť doklad totožnosti, zaregistrovať sa u správcu /reštaurácii./

• Je zakázané vykrikovať, hlučne sa správať alebo iným spôsobom narúšať ostatných.

• Zákaz rozkladania otvoreného ohňa v areály, možnosť použitia iba vlastného prenosného grilu.

• Každý rybár pri kúpe vstupenky dostane označenie, ktorým si označí lovné miesto a po ukončení lovu ho vráti.

• Pre zakúpenie povolenia na rybolov prevádzkovateľ neakceptuje rybársky lístok.

• Motorové vozidlo je rybár povinný zaparkovať na odstavných plochách na to určených.

• Povolenie na rybolov je pre jednu osobu a je neprenosné.

• Nepoškodzovať, neničiť prírodu a majetok spoločnosti.

• Počas súťaží je rybársky revír uzavretý pre ostatných nesúťažiacich rybárov.

• Spoločnosť si vyhradzuje právo ukončenie rybolovu kedykoľvek.

• Každý loví na vlastnú zodpovednosť.

• Žiadnym spôsobom vyhradzovať si miesto lovu.

• Vstup so psom jedine na vodítku !!!

• Zákaz lovu rýb z člna a vodného bicykla.

• Prevádzkovateľ aktualizuje ceny za poskytnuté služby v cenníku poskytovaných služieb v objekte rybníka.

• Prevádzkovateľ poskytuje rybárom bezplatne : parkovanie auta alebo iného dopravného prostriedku.

• Zarybnenie zabezpečuje prevádzkovateľ výlučne násadami len z chovov, ktoré osvedčilo Ministerstvo .

• Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu genofondu rýb, veterinárnym dohľadom.

• Rybár vo veku do 10 rokov len v doprovode s rybárom nad 18 rokov.

• Rybárom je považovaná osoba, ktorá sa vyzná v love rýb, má s tým skúsenosti, zachováva rybársku etiku.

• Zákaz vpúšťať do vody iné ryby ako tie, ktoré sú v zariadení.

                           

Podmienky samotného lovu:

• Lov maximálne na dve udice na jednu vstupenku opatrenými jedným jedno-háčikom.

• Množstvo a druh návnady nie je obmedzený /okrem súťaží/ musí byť zdravotne nezavadný, nesmie byť skysnuté, plesnivé, toxické.

• Nutnosť používať podberák, podlošky na položenie ryby, dezinfekčný prostriedok na ošetrenie ryby po háčiku a pean na vyťahovania háčiku- v prípade, že rybár niektoré z uvedených vecí nemá musí si ich zapožičať.

• Je zakázané používať na lov výbušniny, otravné látky, harpúny, bodce, udice bez prútov, loviť ich na šnúry, posekávať udicou, elektrickým prúdom, chytať do rúk a ôk.

• Povolený lov jedine na udice.

• Pri vyťahovaní rýb je každý rybár povinný použiť podberák.

• Zakázané loviť ryby na miestach kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách.

• Kaprovité ryby do 3 kg je možné odkúpiť podľa aktuálneho cenníka ich množstvo je neobmedzené ostatné okamžite vrátiť ošetrené do vody.

• Ryby v sieťkach nie je možné vymieňať ani vrátiť naspäť do vody, čo sa dá raz do sieťky musí sa okamžite odkúpiť/nesmú sa zdržiavať v sieťkach !!/

• Vážne poškodené ryby treba oznámiť na vstupe, nesmú sa púšťať späť do vody.

• Ak niekto nedodržuje podmienky je druhý rybár povinný to ohlásiť na recepcii reštaurácie.

• Pri nedodržaní podmienok môže byť rybár pokutovaný, vyhostený a musí spôsobené škody nahradiť, v prípade odcudzenia ryby bude naňho podané trestné oznámenie a bude navždy vyhostený.

• Zakázané čistiť úlovky v areály rybníka!

• Pri odchode je každý povinný všetky odpadky a ohorky pozbierať a hodiť do koša.

• Správca prevádza kontrolu povinnej výbavy vyžaduje dodržiavanie podmienok a kontroluje miesto po odchádzajúcom rybárovi.

• Zákaz nočného lovu rýb /len počas denného svitu alebo v prípade dohody s majiteľom revíru

na tel.č. 0915 70 20 30

                           

Ukončenie rybolovu :

• Pri odchode je každý povinný všetky odpadky a ohorky pozbierať a hodiť do koša.

• Objekt rybár opúšťa zásadne cez vstup zo všetkým náčiním a úlovkom.

• Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontroly vecí a batožín .

• Rybu, ktorú si rybár chce odniesť sa zváži a následne vyplatí u obsluhy reštaurácie.

                

 

Pokuty v prípade zistenia porušenia rybárskeho prevádzkového poriadku :

• Pokuta vo výške 50 Eur v prípade straty, odcudzenia alebo nevrátenia identifikačného označenia rybára vydaného na recepcii penziónu a reštaurácie.

• Pokuta vo výške 20 Eur za nedodržanie povinnej výbavy rybára, t.j. podberák, a podložka.

• Pokuta vo výške 20 Eur za prekladanie rybárskeho náčinia cez oplotenie areálu.

• Pokuta vo výške 20 Eur za nepovolený lov na prívlač.

• Pokuta vo výške 20 Eur za poškodenie ryby z nedbanlivosti a neodborného či nešetrného zaobchádzania s úlovkom. K pokute 20 Eur sa prirátava hodnota úlovku vo výške 3,50 Eur za kilo do 3 kilogramov živej váhy a v prípade trofejných kusov nad 3 kilogramy živej váhy vo výške trhovej hodnoty.

• V prípade lovu na čierno, t.z. nenahlásenia vopred začatia času rybolovu a jeho ukončenia, resp. nepovoleného rybolovu, bude zo strany majiteľa revíru postupované v zmysle zákona 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Následne bude privolaná polícia a riešenie daného priestupku na mieste.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto Rybárskeho prevádzkového poriadku počas sezóny a návštevník je povinný registrovať tieto zmeny .

Podmienky sú aktualizované 01.10.2016.
Internetová stránka rybníka :
Facebook:
Telefón:
057/775 30 74

0915 70 20 30

 

Galéria:

 

Najnovšie články

Vydarená jarná výprava

Naša prvá tohtoročná rybačka mimo Košického Carp Marathonu viedla na štrkovisko Krásna. Miesto sme mali vytipovane a dúfali sme, že bude voľné. V piatok poobede

Čítať »

Priebeh preteku

23.4.2023 Vylosované lovné miesta Začali sme losovaním. Nasledoval presun na lovné miesta a momentálne sa tímy pripravuju na kontrolu povinnej výbavy. Prvá bodovaná ryba preteku

Čítať »