Mr. Fishing Method Feeder Cup 2021 – Propozície

Miesto konania: Štrkovisko Čaňa rezervácia číslo revíru 4-2650-1-4

Pod záštitou MO SRZ Košice Vás pozývame na dvojkolový, dvojdňový pretek dvojčlenných tímov love rýb udicou na method feeder. 
Termín konania:    26-27.6.2021

Pretekov sa môžu zúčastniť aj neregistrovaný pretekári.

Štartovné: 80€ tím (vrátane všetkých poplatkov)
prihlášky uzatvárajú do 5.6.2021, dovtedy musí byť obdŕžaná platba za štartovné. Po prijatí platby bude pretekár okamžite pripísaný na štartovaciu listinu.

V cene štartovného je zahrnutý pitný  režim, sobota: raňajky, obed, večera a nedeľa: raňajky a obed.

Dôležité!!

Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť propozície preteku v súvislosti s epidemiologickou situáciou podľa nariadení vlády SR a uverejnených usmernení na stránke COVID automatu a epidemiologickej situácie na Slovensku!!!!

Maximálny počet tímov: 22

Platba štartovného: V hotovosti v kamennej predajni Mr.Fishing Čaňa. Platbu treba uskutočniť osobne do uzavretia prihlášok!

Prihlasovanie: Prihlásiť sa do pretekov môže každý na telefonicky na  čísle 0908 839 182, 0904 696 629. Uzávierka prihlášok do 5.06.2021. V prípade ak sa tím nemôže zúčastniť preteku a k danému zisteniu dôjde až po 5.06.2021(uzavierke prihlášok) štartujúci tím je povinný si zabezpečiť náhradníkov v opačnom prípade mu štartovné nebude vrátené.

Harmonogram pretekov

Sobota 26.6.2021

Zraz pretekárov                                                                                      6.30-7.00

Spoločné raňajky                                                                                    7.00-7.20

Otvorenie pretekov a žrebovanie miest                                                  7.20-8.00

Presun na stanovištia a príprava                                                            8.00-8.50

Kŕmenie                                                                                                  8.50-9.00

Samotný lov                                                                                           9.00-18.00

Nedeľa 27.6.2021

Spoločné raňajky                                                                                   7.00-7.50 

Kŕmenie                                                                                                 7.50-8.00

Samotný lov                                                                                           8.00-14.00 

Vyhodnotenie a odovzdávanie cien                                                       14.30                                                         

Pravidlá preteku:

Losovanie

Bude prebiehať spôsobom, že každý tím so svojim poradovým číslom (podľa toho, v akom poradí sa prihlásili na preteky) si vylosuje 1 ćíslo pre sektor A pre prvý deň preteku a 1 číslo pre sektor B pre druhý deň preteku. Pretekárska trať bude ďelená na sektor A  a sektor B kde v oboch sektoroch bude identicky 11 lovných miest. Takže pretekársky tím bude loviť počas dvoch dní na rôznych miestach. 

Povinná výbava pre tím

 

Pretekať sa bude v dvojčlenných družstvách. Pretek nie je ohraničený vekovou kategóriou ani pohlavím. Každý pretekár (tím) je povinný mať vo výbave podložku z bočnicou alebo vaničku a dezinfekciu na prípadné ošetrenie rýb. Povinná výbava: Pean na uvoľňovanie háčikov, meter, podberák, podložka alebo vanička pod rybu, dezinfekcia na rany.

Spôsob lovu

Loví sa výhradne spôsobom method feeder !! bez použitia živej nástrahy v prípade zistenia používania živej nástrahy bude tím diskvalifikovaný!!, každý pretekár loví na jeden  feedrový prút.

Koncová udica môže byť vybavená len jedným nadväzcom povolená dĺžka nadväzca do 30cm.!!! Zákaz používania Zig Rig montáže !!! Povolené krmítka rebríkové pelet feeder krmítka a method feedrové flat krmítka.

Dôležité!!

 

Spôsob kŕmenia a množstvo krmiva

Počas preteku je povolené krmiť, len krmítkami-rebríkové pelet feeder krmítka a method feedrové flat krmítka viď. obrazok. Spomb, krmná raketa a lopatka je zakázaná!!! Množstvo kŕmenia nie je obmedzené. Pozor krmivo nesmie obsahovať živú návnadu a ani jej časti.!!! Partikel je dovolený.

 

 Počas preteku môže mať pretekár na lovnom mieste pripravených viac prútov, pre prípadnú výmenu. Pretekár zodpovedá za ošetrenie a šetrné zaobchádzanie s ulovenou rybou a po odvážení  je povinný ju navrátiť šetrne späť do vody. Úlovok sa považuje za ulovený ak je trvale mimo vodnú hladinu v okamihu zaznenia zvukového signálu „koniec lovu“, nie počas jeho trvania. To znamená, že musí byť mimo vodnú hladinu v moci pretekára, pokiaľ je v podberáku, ten musí byť tiež mimo vodnú hladinu. V opačnom prípade je pretekár povinný rybu pustiť späť do vody bez možnosti nároku na váženie v. 

 

Dôležité!!

 

Po ulovení ryby je nutné v čo najkratšej dobe privolať telefonicky si privolať rozhodcu na váženie  ak sa v tej dobe nenachádza v blízkosti lovného miesta kde bola ryba ulovená .Telefonické kontakty na rozhodcov budú pridelené podľa lovných miest!!!

 

Bodovanie

 

Počas preteku bude bodovaný len mierečný kapor a amur akej koľvek veľkosti. (z dôvodu zmeny na režim CHaP)

Vyhráva tím s najvyššou váhou ulovených rýb.

 

Vyhodnotenie 

 

Vyhodnocovať sa budú  prvé tri miesta a najväčšia ulovená ryba preteku. Ako finančnou odmenou a pohármi tak aj vecnými cenami. 

Týmto žiadame účastníkov preteku, aby v rámci úcty a fair play ostali až do ukončenia vyhodnotenia preteku.

1.miesto 180€ v hotovosti + pohár +vecné ceny            

2.miesto 120€ v hotovosti + pohár +vecné ceny

3.miesto   60€ v hotovosti + pohár +vecné ceny

  1. Cena  za najväčšiu rybu Pohár +vecná cena

Dôležité!!

Organizátor si vyhradzuje plné právo zmeniť niektoré pravidla pred začiatkom preteku po vzájomnej dohode s pretekármi. Taktiež pri nepriaznivom počasí(búrky) prerušiť pretek na potrebnú dobu.

Dôležité!!

Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť propozície preteku v súvislosti s epidemiologickou situáciou podľa nariadení vlády SR a uverejnených usmernení na stránke COVID automatu a epidemiologickej situácie na Slovensku!!!!

 

Najnovšie články

VN Vrbov – miesto 5

Tento rok som si povedal, že obľúbený revír VN Vrbov odchytám počas celej sezóny na každom lovnom mieste. A keďže sa môj pôvodný plán chytať

Čítať »