SZÉKELY – OZETANYA Bojlis Tó – informácie a pravidlá

V tomto článku vás v krátkosti oboznámim s pravidlami lovu na tomto jazere, ktoré obdržíte pri príchode aj v slovenskom jazyku.

Internetová stránka:

www.ozetanya.hu

Telefón:

00 36 30 414 79 55

Pravidlá:

 1. Naše jazero slúži výlučne pre športový rybolov, očakávame iba rybárov, ktorí majú skúsenosti a uprednostňujú zdravie rýb, RYBY ODNIESŤ JE ZAKÁZANÉ!
 2. Rybolov trvá od 13:00 hodiny prvého dňa a do 10:00 hodiny dňa po poslednej noci.
 3. Ryby chytať je možné iba na zaplatených miestach, na jednom lovnom mieste so 6 rybárskymi prútmi, na jeden prút jedným nadväzcom alebo jedným háčikom bez protihrotom.
 4. Použiť spletané šnúry ako hlavnú šnúru a ako predradenú šnúru je ZAKÁZANÉ, použiť sa dá iba ako „“ pred háčikom!
 5. V záujme ochrany rýb má byť olovo voľné, priebežne uložené na šnúre.
 6. Okrem 6 prútov, ktoré sa povinne platia na jedno lovné miesto, môžete používať ďalšie, maximálne 2 prúty, ktorých cenu treba zaplatiť pred začatím rybolovu podľa aktuálneho cenníka.
 7. Náhradné prúty, ktoré sa na rybolov práve nepoužívajú, treba uschovať zvlášť. Okrem prútov, na rybolov aktálne použité, na stojane pre prúty iný prút nemôže byť.
 8. Použitie kolísky pod kaprov, umiestnenej na lovnom mieste, ako aj vlastného veľkého podberáka s malými dierami a kvalitného dezinfekčného prostriedku na rany (podľa možnosti NASH MEDICARP ULTRA) je povinné!
 9. Je potrebné, aby kolíska pod kaprov bola vždy mokrá a vodu v kolíske je potrebné pravidelne meniť!
 10. Výlučne sa používajú iba padajúce bójky, ktoré pri odchode povinne treba z jazera doniesť na breh. Ku vyloženým bójkam môžete na recepcii žiadať svietiacu hlavicu, iný predmet pripevniť k bójkam je zakázané.
 11. Čln sa používa výlučne pri príchode na zmapovanie dna rybníka, vyloženie bójok a na základne kŕmenie, pri odchode na pozbieranie bójok, okrem toho denne dvakrát na kŕmenie medzi 9-10 hodinou a popoludní medzi 19-20 hodinou.
 12. Použiť elektrický motor a sonar je povolené.
 13. Používanie benzínového motora a agregátu je zakázane!
 14. Každý rybár môže použiť čln iba na vlastnú zodpovednosť, za prípadnú nehodu nezodpovedáme.
 15. Kŕmiť a chytať ryby je povolené iba z brehu. Na kŕmenie je možné použiť boilies, pelety, method mix, varené a kvasené zŕna, ale pri vysokých teplotách nad 30 °C je zakázané kŕmiť ryby kvasenými zrnami. Kŕmne mnnožstvo nieje obmedzené. Použiť potravu pre psov je prísne ZAKÁZANÉ!
 16. Použiť loďku na kŕmenie je zakázané!
 17. Po šetrnom chytení a po fotografovaní, ryby treba okamžite pustiť naspäť bez zranenia. Púšťať ryby je možné výlučne z vážiaceho saku, ktoré sú umiestnené pri lovných miestach. Uskladniť ryby, hoci len na krátku dobu je ZAKÁZANÉ.
 18. Fotografovať, v záujme nezranenia rýb, je povolené len na kolenách, nad kolískou pod kaprom, v stojacej polohe je ZAKÁZANÉ! Pri teplotách nad 30 °C, podľa možnosti fotografujte vo vode!
 19. Počas rybolovu prúty nechať bez dozoru je ZAKÁZANÉ! Rybár sa má vždy zdržiavať na mieste, alebo keď odíde musí vybrať všetky prúty. Používanie elektrického signalizátora je povinné.
 20. Na uľahčenie nočného rybolovu je možné použiť reflektor, ale iba tak, aby druhého rybára nerušilo.
 21. Lovné miesto je dostupné vozidlami, ale vozidlo na lovnom mieste môžete nechať iba v prípade, keď počas rybolovu vozidlo používať nebudete. Tí , ktorí chcú jazdiť so svojimi vozidlami, po vyložení batožiny , musia ho nechať na parkovisku pred recepciou a iba po ukončení rybolovu, za účelom naloženia batožiny, môžu prísť naspäť vozidlom na lovné miesto.
 22. Používanie elektrickej energie je povolené len účelne a na vlastnú zodpovednosť!
 23. Založiť oheň je povolené iba na určených miestach.
 24. Za hodnoty nechané v stanoch a chatkách nezodpovedáme!
 25. Kúpať sa v rybníku je zakázané! Stanovať pri lovných miestach je povolené.
 26. V priestore jazera každý je povinný dodržať písané a nepísané pravidlá ochrany prírody a kultúrneho správania sa.
 27. Hlučné správanie sa , rušenie druhého rybára, nešetrné zaobchádzanie s rybami , ako aj nedodržanie domáceho poriadku, môže mať za následok okamžité vyhostenie.
 28. Pri odchode každý je povinný lovné miesto a čln nechať v čistom, usporiadanom stave.
 29. Na území jazera správca a osoby určené prevádzkovateľmi robia pravidelné kontroly, môžu kontrolovať aj tých, ktorí večer po rybolove odchádzajú vozidlami, takejto kontrole sa musí každý podrobiť.
 30. Na rybník domáce zviera môže doniesť každý len na vlastnú zodpovednosť, ale voľne pustiť je ZAKÁZANÉ!
 31. Správca môže kontrolovať šetrné prostriedky na ryby, vybavenie, kvalitu dezinfekčných prostriedkov , jeho príkazy treba bezo zvyšku vykonať.

 

Najnovšie články