No Limit Carp Cup – Štrkovisko Krásna pravidlá preteku

Základne informácie

Termín preteku: 26.4.2024 do 30.4.2024

Miesto: Štrkovisko Krásna 

Štartovné: 360 € / tím 

Počet tímov: 12

Pravidlá preteku 

Zloženie tímu a registrácia tímu

 1. Registrovaný tím tvoria 2 dvaja pretekári a prípadne jeden pomocník. Pomocník je plnohodnotný člen tímu.
 2. Maximálny počet prihlásených tímov je 12.
 3. Registrácia prebehne na stránke www.carpfishingtime.sk vyplnením online formulára. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vybrať tímy, ktoré budú štartovať na preteku No Limit Carp Cup Štrkovisko Krásna. Organizátor nie je povinný vysvetľovať odmietnutie alebo prijatie.
 4. Štartovné sa uhrádza po výzve organizátora. Termín úhrady štartovného je 31.1.2024. Odhlásenie sa z preteku je možné bez nároku na vrátenie štartovného. 

Všeobecné pravidlá

 1. Každý tím je povinné umiestniť bivaky a autá na vyžrebovaných lovných miestach.
 2. Návštevy sú povolené od 10:00 do 18:00, nočné návštevy a návštevy v posledný deň preteku sú zakázané. Autá návštev ostávajú zaparkované pri stanovišti rozhodcov.
 3. Sondovanie dna, vnadenie a zdolávanie rýb je povolené z brehu a za pomoci člna. Súťažiacím je povolené ako zdroj pohonu člna používať elektromotor.
 4. Označovanie lovných miest je povolené len svietiacimi tyčovými bójkami ( maximálne 4 ks).
 5. Používanie zavážacích lodiek je zakázané.
 6. Ryby budú vážené v stanovených časoch (program preteku), prípadne podľa potreby. Ryby budú zdokumentované a zapísané do úlovkových listín.
 7. Ryby zaseknuté pred záverečným signálom preteku musia byť zdolané do 10 minút od skončenia preteku (ryba musí byť v podložke na brehu).
 8. Započítané budú ryby od 50 cm.  
 9. Pri konečnom hodnotení sa bude počítať súčet hmotností všetkých ulovených rýb v čase preteku. Víťazom sa stane tím s najvyššou hmotnosťou ulovených rýb. Pri rovnosti hmotnosti rozhoduje najťažšia ulovená ryba. Následne počet ulovených rýb. Posledným kritériom je žreb.
 10. V prípade zlých poveternostných podmienok, môže hlavný rozhodca vyhlásiť čiernu vlajku. V tomto čase sa pretekárom zakazuje používať čln na vodnej hladine. Lov z brehu je povolený.
 11. Protesty proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu, prípadne výsledkovej listine je možné podať maximálne do jednej hodiny od vydania rozhodnutia alebo vyhlásenia výsledkov. Súťažiaci je povinný zložiť 50 €. V prípade uznania protestu budú  peniaze súťažiacim vrátené. V prípade neuznania námietky prepadnú v prospech  usporiadateľa. 
 12. Vstup iných osôb a áut do priestoru vyhradeného pre súťažný tím je zakázaný. Vstup iných osôb do sektoru môže povoliť iba rozhodca. Tento zákaz neplatí pre organizačný výbor a rozhodcov.
 13. Všetci účastníci sa zúčastňujú týchto pretekov na vlastné riziko a sú zodpovední sami za seba.
 14. Organizátor neručí za majetok súťažiacich! Každý pretekár po skončení pretekov poupratuje svoje stanovište a odvezie vrecia s odpadom na určené miesto, ktoré určí rozhodca.
 15. Pokiaľ tím v celkovom umiestnení získa jednu z prvých troch cien, nebude hodnotený v rámci sektoru a víťazom sektoru sa stáva ďalší nasledujúci súťažný tím, ktorý nebol ocenený v rámci hlavných cien.
 16. V prípade nevyhnutných dôvodov si usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu pravidiel.
 17. Podmienkou účasti na súťaži je dovŕšenie 18 rokov do dátumu začiatku súťaže!
 18. Pozastavenie pretekov, alebo prerušenie je výhradným právom a zodpovednosťou hlavného rozhodcu. Po predčasnom ukončení pretekov platia dovtedy evidované výsledky.
 19. Zmena člena tímu je možné 15 dní pred začiatkom súťaže. Zmena názvu tímu je  možná 15 dní pred začiatkom súťaže. Po tomto termíne urobené zmeny  organizátor neberie do úvahy, teda zmena nie je možná.
 20. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť propozície preteku v súvislosti s epidemiologickou situáciou podľa nariadení vlády SR a uverejnených usmernení.
 21. Záverečné ustanovenia. Zaplatením štartovného tímy súhlasia s podmienkami a pravidlami súťaže.Organizátor si vyhradzuje právo zmeny podmienok a pravidiel súťaže. Každý účastník súťaže je povinný dodržať pokyny rozhodcov a organizátora. Na tomto preteku každý berie zodpovednosť za seba.Za vecné  a zdravotné ujmy organizátor neberie zodpovednosť.

Spôsob lovu

 1. Povolený spôsob lovu: lov na ťažko s jedným naväzcom a háčikom. Feedrova technika  je zakázaná. Počas pretekov môže mať súťažný tím vo vode maximálne 4  naväzce s nástrahou.
 2. Ako nástrahy je možné používať počas preteku:
  • boilies (trvanlivé, neutrálne vyvážené, pop up) 
  • pelety 
  • tigrí orech  
 3. Ako návnadu je možné používať:
  • boilies
  • pelety  
  • tigrí orech
  • method mix
 4. Množstvo návnady je neobmedzené.
 5. Zakázané je vnadiť živými návnadami.
 6. Každý tím loví na štyri prúty. Počas celých pretekov musí zostať na stanovišti minimálne jeden pretekár. V prípade, že stanovište budú chcieť opustiť všetci pretekári z tímu, musia stiahnuť všetky prúty z vody. 
 7. Ryby sa musia podoberať s podberákom. Ulovenú rybu je pri manipulácii potrebné uložiť na podložku pod kapra a to i pri prevoze v člne / odhačkovací matrac je povinnou výbavou člna. Pretekári sú povinní s ulovenými rybami zaobchádzať čo najšetrnejšie, aby nedošlo k ich poškodeniu. Do príchodu rozhodcu a do odváženia  ulovenej ryby musí byť ryba prechovávaná vo vode v carp saku.
 8. Po ulovení bodovanej ryby musí byť tento úlovok nahlásený rozhodcom. Pri vážení rozhodcom musi byť prítomný člen z vedľajšieho stanovišťa, ktorý podpisom potvrdí správnosť váženia. Tímy pri vážení sa  budú striedať, aby v nočných hodinách nebol zaťažovaný iba jeden tím. Rozhodnutie prináleží na rozhodcovi.
 9. Súťažiaci sa musia pri zdolávaní ryby vyhnúť prekročeniu hranice susediaceho tímu. Sektory budú označené na protiľahlom brehu. V súvislosti s každým sporom o hranice susedných  sektorov je rozhodnutie rozhodcu záväzné pre každého. 

Povinná výbava

 • 3x carp sak 
 • 2x podberák
 • 2x podložka pod kapra
 • svietiaca tyčová bójka, maximálne 4 ks
 • záchranna vesta s odrazkou na chrbte
 • kotva na ukotvenie člna pri zdolávaní (min. 4kg)
 • osvetlenie člna od zotmenia do svitania počas zdržiavania sa na vode (po zotmení až do svitania)
 • čln s pevnou podlahou a dĺžkou minimálne 2,70 m a maximálne 4 m určený pre minimálne dve osoby (za minimálnu dĺžku člna spĺňajúce kritéria preteku budeme po zvážení akceptovať aj čln s minimálnou dĺžkou 2,60 m)

Porušenie pravidiel preteku (žltá / červená karta)

ŽLTÁ KARTA (zákaz lovu na 12 hodín)

 1. Nenahlásenie návštevy a nedodržanie času vyhradeného na návštevy. 
 2. Zdržiavanie sa člnom na vode počas trvania vyhlásenia čiernej vlajky.
 3. Zdržiavanie sa na člne bez záchrannej vesty. 
 4. Prekročenie sektoru susedného tímu.
 5. Opustenie lovného miesta tímom bez vytiahnutia udíc ( bod č.6 – spôsob lovu).

ČERVENÁ KARTA (vylúčenie z preteku)

 1. V prípade hrubého porušenia pravidiel pretekov (nadmerné použitie alkoholu, neuposlúchnutie pokynov rozhodcu, agresívne správanie) má organizátor právo vylúčiť tím porušujúci pravidlá bez náhrady štartovného.

Najnovšie články

VN Vrbov – miesto 5

Tento rok som si povedal, že obľúbený revír VN Vrbov odchytám počas celej sezóny na každom lovnom mieste. A keďže sa môj pôvodný plán chytať

Čítať »