Fishing Paradise Dubnik

Jazero Fishing Paradise v Dubníku pri Nových Zámkoch bolo vybudované v 70. rokoch 20. storočia prehradením potoka pri obci. Jazero, ktoré takto vzniklo, sa na začiatku využívalo na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy. Neskôr sa stalo obľúbeným miestom pre rekreáciu a rybolov, ktorý umožňuje predovšetkým slušná a pestrá základňa rýb a krásne okolité prostredie. Na jazere sa nachádza 9 miest na rybolov v dostatočnej vzdialenosti od seba. Každý rybár tak má k dispozícii pokojné prostredie, bez rušivých vplyvov iných rybárov. Priemerná hĺbka jazera je 2 m, dno je ílovité, pieskové a dostatočne tvrdé po celej ploche jazera. Ryby veľmi dobre reagujú na boilies, ako aj ostatné nástrahy.

POVINNÁ VÝBAVA:

1. vanička alebo kolíska pod ryby (možnosť prenájmu priamo na jazere za poplatok 5€, bez odľadu na dĺžku pobytu)
2. veľký podberák
3. šokový vlasec v minimálnej dĺžke 8m na každom prúte

PODMIENKY LOVU

Každý rybár je povinný sa zaregistrovať pri vstupe, predložiť doklad totožnosti a zakúpiť si povolenku.
• Na jednu povolenku možno loviť s 2 prútmi opatrenými jedným návezcom.
• Každý loviaci smie loviť výhradne vo svojom sektore, ktorý si sám rezervoval. Loviť, vyvážať alebo člnkovat sa mimo neho je prísne ZAKÁZANÉ.
• Na dlhšie výpravy je možné použiť bivak alebo karavan.
• Pri sonarovaní, kladeni bójok (H-bojky a PET fľaše sú zakázané!), zanášaní návnad a nástrah, je potrebné brať maximální ohľad na ostatných rybárov.
• Zákaz vykrikovania, hlučného správania a iného obťažovania ostatných rybárov.
• Všetky ryby je rybár povinný ihneď vrátiť do vody a to s maximálnou šetrnosťou.
• Ak niekto nedodržuje uvedené podmienky, druhý rybár je povinný ho upozorniť, prípadne ohlásiť správcovi.
• Pri nedodržani podmienok môže byť rybár vykázaný z rybníka a zároveň je povinný spôsobené škody nahradiť. V prípade odcudzenia ryby bude naňho podané trestné oznámenie a viac nebude mať prístup do tohto revíru.
• Pri odchode je každý povinný pozbierať po sebe všetky odpadky.
• Správcovi je povinný rybár bez vyzvania ukázať svoje tašky, ruksaky, obaly na udice, auto alebo iný dopravný prostriedok.
• Každý loví ryby na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ neznáša právne následky utrpeného úrazu počas rybolovu.
• Čln na jazere je možné použiť len s pevnou podlahou na vlastnú zodpovednosť. Použitie záchrannej vesty je povinné.
• Parkovať pri vode je ZAKÁZANÉ! Parkovať je možné len na miestach na to určených.
• Na poslednom úseku k jazeru sa smie jazdiť len na panelovej ceste. Je ZAKÁZANÉ ísť cez polia, plodiny a porasty.
• Na jedného loviaceho je povolená len 1 neloviaca osoba, okrem detí do 15 rokov. Nočné návštevy sú ZAKÁZANÉ!
• Zakladať oheň a ohniská je zakázané. Povolené je iba grilovanie na grilovacích zariadeniach.
• ZÁKAZ: kúpania, lovu dravcov, sákovania rýb, kŕmenie neuvarených partiklu

• Rybár svojim podpisom ďalej dáva súhlas na zverejnenie fotiek alebo videí na sociálnzch sieťach.

              

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny podmienok a pravidiel počas celého rybolovu a návštevník je povinný tieto zmeny akceptovať! Prosíme aby ste vyššie uvedené vzali na vedomie a dodržiavali! Pri akomkoľvek porušení pravidiel bude návštevník vykázaný z areálu bez akejkoľvek náhrady.

 

CENNÍK

2 udice

Povolenka na 12 hodín – 10€

Povolenka na 24 hodín – 20€

Povolenka na 48 hodín – 36€

Povolenka na 72 hodín – 50€

Povolenka na 4 dni – 60€

Povolenka na 5 dní – 70€

Povolenka na 6 dní – 80€

Povolenka na týždeň – 90€

 

Internetová stránka:

www.fishingparadise.sk

Facebook:

Fishing Paradise Dubnik

Telefón:

+421 917 665 202

 

Galéria:

 

Najnovšie články

VN Vrbov – miesto 5

Tento rok som si povedal, že obľúbený revír VN Vrbov odchytám počas celej sezóny na každom lovnom mieste. A keďže sa môj pôvodný plán chytať

Čítať »