Ceny preteku

Ceny počas preteku máme rozdelené do nasledujúcich kategórií.

Celkové umiestnenie

1.miesto:

3000 € v hotovosti, putovný pohár, poháre a vecné ceny, štartovné pre rok 2023 zadarmo

2.miesto:

2000 € v hotovosti, poháre a vecné ceny

3.miesto:

1000 € v hotovosti, poháre a vecné ceny

4.-6.miesto:

poháre a vecné ceny

7.-10.miesto:

vecné ceny

           

Sektorové umiestnenie

Sektor A:

Víťaz získava 500 € v hotovosti, poháre, vecné ceny v hodnote 300 €

Sektor B:

Víťaz získava 500 € v hotovosti, poháre, vecné ceny v hodnote 300 €

Sektor C:

Víťaz získava 500 € v hotovosti, poháre, vecné ceny v hodnote 300 €

Individuálne ocenenia

Prvá bodovaná ryba:

zväzová povolenka pre rok 2023, pohár, vecné ceny od sponzora preteku

Najväčší ulovený kapor:

zväzová povolenka pre rok 2023, pohár, vecné ceny od sponzora preteku

Najväčší ulovený amur:

zväzová povolenka pre rok 2023, pohár, vecné ceny od sponzora preteku

Prvý ulovený kapor nad 10 kg:

pohár, vecné ceny od sponzora preteku

Prvý ulovený kapor nad 15 kg:

pohár, cena od sponzora preteku

Najlepšie umiestnená žena v celkovom poradí:

pohár, vecné ceny od sponzora preteku

Najkrajší ulovený kapor „španielska forma“:

pohár, 100 € v hotovosti od sponzora preteku

            

Denné súťaže

ceny od sponzorov preteku