Carp Paradise

Jedná sa o vyše štyridsaťročnú vodu s rozlohou necelých 2,8 hektárov, ktorá bola celá zarastená, s prírodnými ostrovčekmi, lemovaná trstinou, s bohatou mikroflórou a mikrofaunou. Nachádzajú sa v nej kapitálne ryby, ktoré kvôli bohatej vegetácii a neprístupnosti terénu nebolo možné vyloviť. Žijú tu rôzne druhy rýb: kapor, amur, pleskáč, červenica, karas, lieň, sumec, šťuka, ostriež.

Pravidlá rybolovu

 • Rybolov non – stop. (Sezóna je prispôsobená ročným obdobiam hlavne jar a zima)
 • Každý rybár je povinný pri vstupe sa zaregistrovať, predložiť doklad totožnosti a zakúpiť si vstupenku.
 • Lov s tromi udicami opatrenými jedným nadväzcom s háčikmi bez protihrotu.
 • Lov všetkými možnými povolenými spôsobmi.
 • Pri sonarovaní, kladení bójok, zanášaní návnad a nástrah je potrebné brať maximálny ohľad na ostatných rybárov.
 • Zákaz vykrikovania, hlučného správania sa a iného obťažovania ostatných rybárov.
 • Nutnosť používania veľkého podberáku, matracov na položenie ryby, dezinfekčných prostriedkov na ošetrenie rany po háčiku. (možnosť zapožičania:
 • Množstvo a druh návnady nie je obmedzené / okrem niektorých súťaží /, musia však byť zdravotne nezávadné, nesmú byť skysnuté, plesnivé, toxické.
 • Všetky ryby nad 3 kg je rybár povinný ihneď vrátiť do vody a to maximálne šetrne.
 • Ryby do 3 kg je možné odkúpiť podľa aktuálneho cenníka, ich množstvo nie je obmedzené.
 • Ryby v sieťkach nie je možné vymieňať ani vracať naspäť do vody, čo sa dá raz do sieťky treba odkúpiť.
 • Vážne poranené ryby treba odovzdať na vrátnici, v žiadnom prípade nepúšťať späť do vody.
 • Ak niekto nedodržuje uvedené podmienky je druhý rybár povinný ho upozorniť, prípadne ohlásiť strážnikovi.
 • Pri nedodržaní podmienok môže byť rybár vyhostený a musí spôsobené škody nahradiť, v prípade odcudzenia ryby bude naňho podané trestné oznámenie a viac nebude mať prístup do tohto revíru.
 • Pri odchode je každý povinný všetky odpadky pozbierať okolo seba.
 • Vrátiť požičané náčinie, prípadne ak si berie rybu, dať si ju odvážiť na vrátnici a vyplatiť
 • Na vrátnici je povinný rybár bez vyzvania ukázať svoje tašky, ruksaky, obaly na udice…, že sa v nich nenachádza žiadna ryba.
 • Stanovanie, kladenie ohňa je povolené len na miestach na to určených.
 • Počas súťaží je rybársky revír uzavretý pre ostatných nesúťažiacich rybárov.
 • Zákaz kúpania.
 • Každý chytá na vlastnú zodpovednosť.
 • Celý priestor je monitorovaný kamerovým systémom.
 • Na vrátnici je možnosť zakúpenia návnad a nástrah.
 • Parkovanie pri vode je ZAKÁZANÉ. Parkovať je možné len na miestach na to určených.

                        

Pozor

Aby sme zvýšili počet záberov, na žiadosť rybárov sme zaviedli obmedzené krmenie a to maximálne 3 kg krmiva vrátane kukurice, peliet, boiliesov, šrotov.. na 1 rybára na deň. Toto opatrenie sme museli zaviesť z toho dôvodu, že denne išli do vody metráky krmiva, kapre boli prežraté a počet záberov sa zmenšoval.
Používanie člnov sme tiež obmedzili na minimum, rybár si môže zaniesť bójku, zakŕmiť lovné miesto a pri odchode vybrať bójku. Viac člnkovať nemôže.
Ten kto nedodrží dané podmienky, prípadne je opitý, hlučný, nešetrne zaobchádza s rybou, je ihneď vylúčený z jazera.
Pri odchode s autom je rybár povinný strážnikovi otvoriť auto na prehliadku, či neberie ryby. Žial sú aj takýto rybári, preto Vy čo nepatríte do tejto skupiny, Vás žiadame o pochopenie, ale ináč to nevieme selektovať.

 Zákaz vodenia psov do priestorov jazera.

                         

Cenník povoleniek

Rybačka do 12 hod. – 15 €

Rybačka do 24 hod. – 25 €

Týždenná rybačka – 150 €

Chata , apartmán /noc/ – 40 €

Veľký altán, Terasa VIP – 7 €

Vanička pod kapra / zapožičanie do 24 hod. / – 3 €

Stan /do 12hod/ – 3 €

Karavan /do 12 hod. / – 7 €

Dezinfekčný prostriedok – 1,50 €

Cena prenájmu celého jazera na 12 hod. je závislá od dňa v týždni:

Pondelok – Štvrtok – 500€ + DPH

Piatok – Nedeľa – 700 €+ DPH

 

Internetová stránka štrkoviska:

www.carpparadise.sk

Facebook:

Carp Paradise – Zemianska Olča

Telefón:

+421 905 747 697

 

Galéria:

 

 

 

Najnovšie články

Ťažký boj na štrkovisku

Minulý týždeň sme absolvovali výpravu na štrkovisku neďaleko Košíc. Naše lovné miesto sme mali vopred vytipované. Po úvodnom dni chytania sme dostali aj prvé pípance,

Čítať »

Tatranský kapor 3. ročník

V termíne 14-17.9.2023 sme sa mali možnosť zúčastniť tretieho ročníka Tatranského kapra, ktorý sa usporiadal na VN Vrbov. Rybník č.2 je s režimom CHaP slušne zarybnený kaprom,

Čítať »

Širavský kolotoč

7 dni ubehlo ako voda na Zemplínskej Šírave, kde som bol s priateľmi na ,,dovolenkorybačke’’a musím povedať, že ani sa mi nesnívalo o takej to

Čítať »