Carp Paradise

Jedná sa o vyše štyridsaťročnú vodu s rozlohou necelých 2,8 hektárov, ktorá bola celá zarastená, s prírodnými ostrovčekmi, lemovaná trstinou, s bohatou mikroflórou a mikrofaunou. Nachádzajú sa v nej kapitálne ryby, ktoré kvôli bohatej vegetácii a neprístupnosti terénu nebolo možné vyloviť. Žijú tu rôzne druhy rýb: kapor, amur, pleskáč, červenica, karas, lieň, sumec, šťuka, ostriež.

Pravidlá rybolovu

 • Rybolov non – stop. (Sezóna je prispôsobená ročným obdobiam hlavne jar a zima)
 • Každý rybár je povinný pri vstupe sa zaregistrovať, predložiť doklad totožnosti a zakúpiť si vstupenku.
 • Lov s tromi udicami opatrenými jedným nadväzcom s háčikmi bez protihrotu.
 • Lov všetkými možnými povolenými spôsobmi.
 • Pri sonarovaní, kladení bójok, zanášaní návnad a nástrah je potrebné brať maximálny ohľad na ostatných rybárov.
 • Zákaz vykrikovania, hlučného správania sa a iného obťažovania ostatných rybárov.
 • Nutnosť používania veľkého podberáku, matracov na položenie ryby, dezinfekčných prostriedkov na ošetrenie rany po háčiku. (možnosť zapožičania:
 • Množstvo a druh návnady nie je obmedzené / okrem niektorých súťaží /, musia však byť zdravotne nezávadné, nesmú byť skysnuté, plesnivé, toxické.
 • Všetky ryby nad 3 kg je rybár povinný ihneď vrátiť do vody a to maximálne šetrne.
 • Ryby do 3 kg je možné odkúpiť podľa aktuálneho cenníka, ich množstvo nie je obmedzené.
 • Ryby v sieťkach nie je možné vymieňať ani vracať naspäť do vody, čo sa dá raz do sieťky treba odkúpiť.
 • Vážne poranené ryby treba odovzdať na vrátnici, v žiadnom prípade nepúšťať späť do vody.
 • Ak niekto nedodržuje uvedené podmienky je druhý rybár povinný ho upozorniť, prípadne ohlásiť strážnikovi.
 • Pri nedodržaní podmienok môže byť rybár vyhostený a musí spôsobené škody nahradiť, v prípade odcudzenia ryby bude naňho podané trestné oznámenie a viac nebude mať prístup do tohto revíru.
 • Pri odchode je každý povinný všetky odpadky pozbierať okolo seba.
 • Vrátiť požičané náčinie, prípadne ak si berie rybu, dať si ju odvážiť na vrátnici a vyplatiť
 • Na vrátnici je povinný rybár bez vyzvania ukázať svoje tašky, ruksaky, obaly na udice…, že sa v nich nenachádza žiadna ryba.
 • Stanovanie, kladenie ohňa je povolené len na miestach na to určených.
 • Počas súťaží je rybársky revír uzavretý pre ostatných nesúťažiacich rybárov.
 • Zákaz kúpania.
 • Každý chytá na vlastnú zodpovednosť.
 • Celý priestor je monitorovaný kamerovým systémom.
 • Na vrátnici je možnosť zakúpenia návnad a nástrah.
 • Parkovanie pri vode je ZAKÁZANÉ. Parkovať je možné len na miestach na to určených.

                        

Pozor

Aby sme zvýšili počet záberov, na žiadosť rybárov sme zaviedli obmedzené krmenie a to maximálne 3 kg krmiva vrátane kukurice, peliet, boiliesov, šrotov.. na 1 rybára na deň. Toto opatrenie sme museli zaviesť z toho dôvodu, že denne išli do vody metráky krmiva, kapre boli prežraté a počet záberov sa zmenšoval.
Používanie člnov sme tiež obmedzili na minimum, rybár si môže zaniesť bójku, zakŕmiť lovné miesto a pri odchode vybrať bójku. Viac člnkovať nemôže.
Ten kto nedodrží dané podmienky, prípadne je opitý, hlučný, nešetrne zaobchádza s rybou, je ihneď vylúčený z jazera.
Pri odchode s autom je rybár povinný strážnikovi otvoriť auto na prehliadku, či neberie ryby. Žial sú aj takýto rybári, preto Vy čo nepatríte do tejto skupiny, Vás žiadame o pochopenie, ale ináč to nevieme selektovať.

 Zákaz vodenia psov do priestorov jazera.

                         

Cenník povoleniek

Rybačka do 12 hod. – 15 €

Rybačka do 24 hod. – 25 €

Týždenná rybačka – 150 €

Chata , apartmán /noc/ – 40 €

Veľký altán, Terasa VIP – 7 €

Vanička pod kapra / zapožičanie do 24 hod. / – 3 €

Stan /do 12hod/ – 3 €

Karavan /do 12 hod. / – 7 €

Dezinfekčný prostriedok – 1,50 €

Cena prenájmu celého jazera na 12 hod. je závislá od dňa v týždni:

Pondelok – Štvrtok – 500€ + DPH

Piatok – Nedeľa – 700 €+ DPH

 

Internetová stránka štrkoviska:

www.carpparadise.sk

Facebook:

Carp Paradise – Zemianska Olča

Telefón:

+421 905 747 697

 

Galéria:

 

 

 

Najnovšie články

VN Vrbov – miesto 5

Tento rok som si povedal, že obľúbený revír VN Vrbov odchytám počas celej sezóny na každom lovnom mieste. A keďže sa môj pôvodný plán chytať

Čítať »